Samenstelling

De Commissie bestaat uit een voorzitter en elf leden. De leden worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar:

  • vijf leden worden voorgedragen door het Vlaams Parlement;
  • vijf leden worden voorgedragen door het Parlement van de Franse Gemeenschap;
  • één lid wordt voorgedragen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Voorts benoemt de Koning elf plaatsvervangende leden.

De parlementen dragen de leden voor volgens de grootte van elke fractie.

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014 werden de volgende personen benoemd tot vaste leden van de VCT :
a) Nederlandse afdeling :

Mevr. Helga DE BAETS, ondervoorzitter
De heer Steven UTSI
De heer Christian CLOOTS
Mevr. Hannelore GOEMAN
De heer Tillo BAERT

b) Franse afdeling :

De heer Paul VERWILGHEN, ondervoorzitter
De heer Stéphane VAN OMMESLAEGHE
Mevr. Sandra STAINIER
Mevr. Ngo SOTIETA
Mevr. Aurélie MAHOUX

c) Duitstalig lid :

De heer Marcel HENN

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014 werden de volgende personen benoemd tot plaatsvervangende leden van de VCT :

a) Nederlandse afdeling :

De heer Frank JUDO
Mevr. Hilde ROOSENS
De heer Christian CLOOTS
De heer Pieter VAN DAMME
Mevr. Inge MOYSON

b) Franse afdeling :

De heer Marco ALIBONI
De heer Jeremy ZEEGERS-JOURDAIN
De heer Olivier LEGRAND
De heer Gregory VAN LINT
De heer Quentin HAYOIS

c) Duitstalig lid :

Mevr. Monique XHONNEUX